Помет "С" от 31.03.2021

1 Помет  "С " от 31.03.2021

п 002 hart6 1 kukla 02 06.11.2020
отец: Ch.Netske Simba   мать:Mirasinel Kukla

 lapmal(a)

кот голубой 

 kot a 1 09.06.2021

lapmal (n22)

кот черный

мрамор

 kot n22 01 09.06.2021kot n22 02 09.06.2021kot n22 03 09.06.2021kot n22 04 09.06.2021kot n22 05 09.06.2021

 lapdev (fs)

кошка

черепаховая 1

 koshka f1 2 09.06.2021koshka f1 1 09.06.2021carmen 01 06.08.2021

lapdev (f) кошка

черепаховая 2

 koshka f2 1 09.06.2021

lapdev (a22)

кошка голубая

мраморная  

 Calista01 28.06.2021